Home made Kaffir Lime Shampoo

posted on 22 Jan 2009 13:51 by mantarniwas in Home-made

จากการลองทำใช้เองในสวน
จนมีคนได้ลองมาใช้บ้าง
หลายคนชอบ เพราะความหอมและสรรพคุณของมะกรูด
เส้นผมที่นุ่ม สบาย เพราะความออริจินอลของแชมพู

เราได้แนะนำวิธีการทำ
แต่ละขั้นตอน บางคนมีเวลาและอยากทำบ้าง
ด้วยการทดลองเอามะกรูดมาทำตามนั้น
http://mantarniwas.exteen.com/20071205/entry

ส่วนหลายๆ คน ไม่ค่อยมีเวลา หามะกรูดไม่ได้
แต่ชอบผลิตภัณฑ์ออริจินอลแบบนี้
เราเลยลองหาแพคเกจสวยๆ ออกแบบดีๆ
เอามะกรูดที่เราทำใช้อยู่มาทดลองบรรจุดู
เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนมีเวลาน้อย
ก็ได้ตามรูปข้างล่าง

เราไม่ได้ทำเป็นแมสโปรดัก
ทำแบบโฮมเมด เลยเรียกว่าแชมพูโฮมเมด
หรือฝรั่งอาจเรียกว่า "Home made Kaffir Lime Shampoo"
เราทำจำนวนน้อยตามอัตภาพของสวนเรา
แต่หวังให้ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนความฝันระหว่างกัน


ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกของสวนเรา
เพื่อรายได้ส่วนหนึ่งหล่อเลี้ยงความฝันของคนทำสวน
หากสนใจ อย่างไรนั้น ลองติดต่อหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
ที่นี่ครับ http://mantarniwas.exteen.com/contact-2

 

Comment

Comment:

Tweet

น่าใช้จังค่ะ

#213 By การะบูน (103.7.57.18|113.53.234.130) on 2012-08-28 07:05

It is known that great academic results are not easy to reach. If you buy essays created by experts, you should surely reach the top.

#212 By check this link (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-07 07:50

Professinally done articles submission tasks are not just a dream. The submit rss "marketingslinks.com" service will make that real for you!

#211 By rss submission (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-02 12:24

Seo tools at blog posting services "marketingslinks.com" are very effective for ranking raising. Thus, I use it all the time and it really help me a lot!

#210 By blog posting service (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-05 13:00

Very oft to reach your Academic degree you should order thesis research related to this topic and thesis.

#209 By buy thesis (91.212.226.136) on 2012-03-06 21:41

#208 By seo firm (91.212.226.136) on 2012-03-03 21:01

I do not really like to go to various companies to fix my issues. However, I am not an expert in submission hence I need to tell forum proifle service to help me.

#207 By forum proifle service (91.212.226.136) on 2012-02-21 00:05

I know that the students must know about this good topic and essay writing. At the term paper writing service that is not hard to buy research papers and custom writing just about this good post.

#206 By custom essays (31.184.238.21) on 2012-02-17 01:08

That's good that men created plagiarism detect companies. Men should understand it is not very good to get someone's thoughts.

#205 By online plagiarism checker (91.212.226.136) on 2012-02-17 01:01

Article distribution cannot be done by usual people. Optimization is a separate system , which will not be understandable for everybody! Only article submit company can do submission job very effectively. Thence, think what method for your website will you choose!

#204 By ezine article submission (31.184.236.16) on 2011-12-22 09:27

You have to feel free to visit admission services to to purchase original custom papers! Furthermore, it is always good to understand that you have somebody who is happy to aid you.

#203 By essay writing online (31.184.236.16) on 2011-12-17 18:35

People could turn to research paper writers at the term paper writing services. Order the research papers and custom writing just because it can be fast.

#202 By do my paper (94.242.214.6) on 2011-12-09 17:45

Wonderful feelings fill me when I compose essay papers. I do not understand people who Pay for Writing Essay. That is such delight to work on academic papers by yourself.

#201 By Non-plagiarized essay (94.242.214.6) on 2011-12-09 03:21

I opine that you do know how not easy can the essays performing be. But, you must not be confused, because the essays writing services offer the custom written essays and there is not a big problem to purchase term paper and be happy.

#200 By buy essay (94.242.214.6) on 2011-12-07 18:21

The credit loans suppose to be essential for guys, which would like to start their own organization. As a fact, this is easy to get a commercial loan.

#199 By credit loans (94.242.214.7) on 2011-12-07 17:02

You know that you will to determine the good idea just about write my custom paper and about this post at the trustworthy custom essays service. Thus, you have an opportunity to test it.

#198 By written essay (94.242.214.6) on 2011-12-07 15:51

Thanks a lot, because you are spreading the information about this topic . buy essays and written essays when you would like to know more!

#197 By buy essay (94.242.214.6) on 2011-12-05 07:57

Houses and cars are not cheap and not every person can buy it. However, loans was invented to aid different people in such hard situations.

#196 By loan (94.242.214.6) on 2011-12-04 16:35

It’s elementary to buy essay and some students don’t get know that such very good content like this good topiccould subsist and just because of this students buy term paper.

#195 By buy research papers (94.242.214.6) on 2011-12-04 08:17

I strictly recommend not to hold off until you get enough amount of money to order different goods! You should just take the business loans or just sba loan and feel comfortable

#194 By home loans (91.212.226.143) on 2011-11-19 00:34

Students need to write numbers of essays to see the key of the custom research paper. But if you are lack of time, this will be the best to order essay. Then it will be available to save reputation.

#193 By buy an essay online (193.105.210.41) on 2011-11-18 22:49

I understand that all students really need to create numbers of essay assignments. Some students do not get that have an opportunity to ask experts: " Write My Essay ".

#192 By Essay Papers Online (193.105.210.41) on 2011-11-18 16:31

I do opine that you are the best story’ about this good post or about custom research paper performer. Moreover, you have to be hired by the custom essays service to compose such of perfectly done already written essays.

#191 By writing essays (193.105.210.41) on 2011-11-08 20:21

In fact, I usually use the social bookmarking service that can provide 100% results of submission of bookmarks.

#190 By social bookmark service (193.105.210.41) on 2011-11-03 13:56

I got various thoughts that correspond to search engine optimization, nevertheless, I don't get how to realize them! Probably, I will turn to the forum profile service. Probable, it can aid!

#189 By forum profiles services (193.105.210.41) on 2011-11-02 21:39

Yeah indeed very fortunate for the peruser! Most of the posts in the blog set in motion with adept comprehension... Thanks for the chapter and verse! None of the writing services could arrange such an hope, all they can do is to make me buy an essay which are not incomparable. The only thing you've got to notice trying to make an original opus is that you can buy term paper or buy research papers about everything.But remember, to make analysis about this good topic is not an easy task. Thanks.

#188 By buy research papers (193.105.210.41) on 2011-11-02 12:51

Thesis writing and dissertation would be acceptable for all people. And you accomplish best buy a dissertation as this post.

#187 By dissertation writing service (193.105.210.41) on 2011-10-31 20:07

You have to be very imaginative guy to accomplish this superior dissertation writing service just about this good post . I like to buy a essay and thesis service just about this. Thank you a lot!

#186 By thesis writing (193.105.210.41) on 2011-10-31 12:04

Don’t you get know that you are really very gifted thesis summary creator and the dissertation service would not compare with your writing skills. If you keep on doing the things like this, some people will buy thesis connecting with this good post not at thesis writing services, but purchase from you too.

#185 By buy thesis (193.105.210.41) on 2011-10-31 11:14

All my comrades turn to an essay service. Nevertheless, it is great to create research papers because it improves your writing skills.

#184 By buy term papers (193.105.210.41) on 2011-10-30 14:38

I know that some buy thesis services and buy dissertation service would hire you to complete such of good masters thesis close to this good topic.

#183 By thesis writing (193.105.210.41) on 2011-10-30 11:26

Which way did you complete your superb theme just about this good post we chew over? The dissertation service should employ writers as you to make the thesis summary writing. Thence you really have a great chance to join the association of masters.

#182 By thesis (193.105.210.41) on 2011-10-29 09:12

The shortest way to optimize your Internet site supposes to be directory submissions. But, this is practicable to employ the directories submission service to do it.

#181 By automatic directory submission (193.105.210.41) on 2011-10-29 07:45

This is good that we are able to receive the credit loans and this opens new possibilities.

#180 By home loans (193.105.210.41) on 2011-10-28 17:29

Lots of people don’t know for sure how to complete their psychology essay. Therefore, at present moment they will come along your good enough issue and do the best term paper of all time.

#179 By homework help (193.105.210.41) on 2011-10-28 06:52

I could remember the university students of previous years didn't use essay writing online company to buy academic papers at. However, that changed completely and students became to feel OK ordering essys in the web.

#177 By essay writing online (193.105.210.41) on 2011-10-27 10:15

Every students can have a crisis of his education related with essays creating. Therefore, students have no another way out than to buy custom term papers.

#178 By term paper essays (193.105.210.41) on 2011-10-27 10:15

Don't you know that it is high time to get the mortgage loans, which will realize your dreams.

#176 By mortgage loans (193.105.210.41) on 2011-10-26 07:00

You don't ought to cast your internet business website because of you do not have enough time for speed optimization. Did you know just about the article submission company? Hence, it will be really good way in your case.

#175 By submit an article (193.105.210.41) on 2011-10-25 17:04

Don't have cash to buy some real estate? Worry not, because that's real to take the business loans to resolve all the problems. Thus take a secured loan to buy everything you require.

#174 By business loans (91.212.226.143) on 2011-10-25 04:40

If you are willing to buy a car, you will have to get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/personal-loans">personal loans</a>. Furthermore, my mother commonly takes a collateral loan, which occurs to be the most fast.

#173 By IdaOneal21 (193.105.210.41) on 2011-10-24 19:25

People in every country get the personal loans from various banks, because this is simple and comfortable.

#172 By mortgage loans (91.212.226.143) on 2011-10-24 16:46

I do guess that you are the most experienced story’ about this topic or about original essay performer. And you should be hired by the writing service to accomplish such kind of best written essays.

#171 By custom writing (193.105.210.41) on 2011-10-24 01:17

If you are willing to buy a house, you would have to receive the home loans. Furthermore, my mother usually uses a student loan, which supposes to be really firm.

#170 By personal loans (91.212.226.143) on 2011-10-23 23:35

Thank you for the custom essay paper connecting with this good topic. It’s really good to follow the all about us!

#169 By custom essay site (193.105.210.41) on 2011-10-23 18:03

this good topic is very great thing and I know that the students have to buy essay or essay writing to get know more facts only about that from essay writing service.

#168 By essay writing services (193.105.210.41) on 2011-10-22 20:13

There are many choices available for bringing an education these days,you can buy term paper or buy research paper which is good news for those who have not yet managed. sincerely, essays writing is not an easy product so try make right adjustment between making on yor own or to buy custom essay papers about this topic. Maybe you need help with unusual investigation , maybe you want help in producing a fresh perspective on a topic that is vast and dificult.

#167 By buy term papers (193.105.210.41) on 2011-10-22 14:59

This can be very executable to order thesis sample related to this post in the dissertation service especially when you not have time.

#166 By thesis (193.105.210.41) on 2011-10-22 10:33

You can work for very long time on your academic papers wasting hours of your free time. Nevertheless, I opine that you want to spend your free time as most students, making galas. Don't opine that you're in the deadlock! Come to the essay writing service. I will become a good university student. Furthermore, you will get good rate!

#165 By essay writing service (193.105.210.41) on 2011-10-21 08:14

First year students are usually embarrassed because of their essays writing assignments. The matter is that they are inexperienced in research papers writing. Therefore, they definitely must use an Essay Editing Service.

#164 By Non-plagiarized essay (193.105.210.41) on 2011-10-21 07:14